4.2. Finnish publications

4.2.1. Books

Ala-Lahti, V., AD/Cyclen informaatiomallin määrittely ja hallinta       
MetaEdit-CASE-kuoressa, Master's Thesis, Tietojenkäsittelytieteiden      
julkaisuja Tutkimuksia TU-17, Dept. of Computer Science and Information    
Systems, Univ. of Jyväskylä, August 1993 (In Finnish).             
Indrén, V., Vesala, P., Oinas-Kukkonen, H., Arttijeff, V., Myllymäki S.,    
Kuismin S., HyperSeRuM-projekti: SRM-menetelmistön ja ADW-ohjelmiston     
tukeminen hypertekstijärjestelmällä, Univ. of Oulu, Dept. of Information    
Processing Science, Opetusmonisteet series C 4, February 1993 (In Finnish).  
Lehto J., Syklinen hierarkkinen metodologia oliokeskeisten           
tietojärjestelmien kehittämiseen. Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelyopin    
laitos, Oulu, 1993 (In Finnish).                        
Oinas-Kukkonen, H., Augmenting the Functionality of Computer-Aided       
Software/Systems Engineering with Hypertext, Master's Thesis, Univ. of Oulu,  
Working paper Series B 19, February 1992 (In Finnish with an English      
abstract).                                   
Oinas-Kukkonen, H. (ed.), Hyperkirjallisuus -- nyt ja huomenna, Working    
papers series B 27, Department of Information Processing Science, University  
of Oulu, September 1993 (in Finnish).                     
Rissanen, A.-L., Rossi, M., Oliotietokantojen sopivuus suunnittelutiedon    
tallentamiseen: markkinakatsaus, Tietojenkäsittelytieteen julkaisuja, TU-   
15, Jyväskylän yliopisto, June 1992 (In Finnish).               
Rossi, M. (ed.), CASE for Object-Oriented Methods -- Position papers of the  
ECOOP'92 WorkShop W3, Working Paper WP-                    
22, Department of Computer Science and Information Systems, University of   
Jyväskylä, Finland, 1992.                           
Rossi, M., Transformations in CASE Shells. A General Overview and a      
Constructive Example, Master's Thesis, Computer Science Reports, Working    
paper WP-28, Univ. of Jyväskylä, 1993.                     
Smolander, K., Marttiin, P., Rossi, M., MetaEdit User's Guide, Working Paper  
WP-21, Department of Computer Science and Information Systems, University of  
Jyväskylä, Finland, March 1992.                        
Tolvanen, J-P., Menetelmien sovittaminen CASE-ympäristöön -- esimerkkinä    
toimintoanalyysi, Master's Thesis, Tietojenkäsittelytieteen julkaisuja     
Tutkimuksia TU-                                
12, Univ. of Jyväskylä, January 1992 (In Finnish).               
Tolvanen, J.-P., Suunnittelumenetelmät logistiikkaverkon tiedonhallintaan --  
Menetelmäesimerkkejä ja arviointikehys, VTT Tiedotteita 1477, VTT, Espoo,   
Finland, 1993 (In Finnish).                          

4.2.2. Papers in edited collections

Oinas-Kukkonen, H. (ed.), Hyperkirjallisuuspäivät Oulussa 30.9.--3.10.1993,  
in Hyperkirjallisuus -- nyt ja huomenna, H. Oinas-Kukkonen (ed.), Working   
papers series B 27, pp. 5-6, Department of Information Processing Science,   
University of Oulu, September 1993, (in Finnish).               
Oinas-Kukkonen, H., Hyperkirjallisuus -- peruskäsitteet ja historia, in    
Hyperkirjallisuus -- nyt ja huomenna, H. Oinas-Kukkonen (ed.), Working     
papers series B 27, pp. 7-12, Department of Information Processing Science,  
University of Oulu, September 1993, (in Finnish).               

4.2.3 Papers in proceedings

Oinas-Kukkonen, H., Hypertext Functionality in CASE Environments:       
Preliminary Findings, in Hypermedia in Vaasa '93, Conference on Computers   
and Hypermedia in Engineering Education, Linna et al. (eds.), pp. 227-234,   
1993 (a).                                   

4.2.4. Papers in journals

None.

4.2.5. Dissertations (incl. licentiate theses)

Lehto, J., Cyclic Object Methodology and Environment for Information System  
Evolution, Licentiate Thesis Research papers Series A 18, Dept. of       
Information Processing Science, Univ. of Oulu, May 1993.            
Marttiin, P., Methodology engineering in CASE shells: Design Issues and    
Current Practice, Licentiate Thesis, Computer Science and Information     
Systems Reports, Technical Reports TR-                     
4, Univ. of Jyväskylä, Dept. of Computer Science and Information Systems,   
1994.                                     
Oinas-Kukkonen, H., Intermediary Hypertext Systems in CASE Environments,    
Licentiate Thesis, Research papers Series A 16, Dept. of Information      
Processing Science, Univ. of Oulu, May 1993.                  
Smolander, K., Metamodels in CASE Environments, Licentiate Thesis, Computer  
Science Reports, Working Paper WP-20, Univ. of Jyväskylä, December 1991.    
Tolvanen, J.-P., Methodology engineering in CASE: towards an incremental    
approach, Licentiate thesis, Computer Science and Information Systems     
Reports TR-5, University of Jyväskylä, 1994.                  

4.2.6. Textbooks

None.

4.2.7. Other publications

Arttijeff, V., Hypertext requirements and specifications for CACOME,      
unpublished Master's Thesis, Dept. of Information Processing Science, Univ.  
of Oulu, 1993.                                 
Hyvönen, P., Tutkimus HyperSRM-sovelluksen käytöstä              
tietojenkäsittelyorganisaa-tiossa, unpublished Master's Thesis, Dept. of    
Information Processing Science, Univ. of Oulu, 1994 (In Finnish).       
Hänninen, E., Hypertext in IS documentation and evolution, unpublished     
Master's Thesis, Dept. of Information Processing Science, Univ. of Oulu,    
1993.                                     
Indrén, V., Tekstin ja hypertekstin sekä eri hypertekstimuotojen välinen    
konversio, unpublished Master's Thesis, Dept. of Information Processing    
Science, Univ. of Oulu, 1994 (In Finnish).                   
Jukola, T., Väätäinen, M., Kuvauskannan palvelupyyntöprotokolla        
MetaEdit-CASE-kuoressa, unpublished Master's Thesis, Univ. of Jyväskylä,    
1992 (In Finnish).                               
Lindström, H., Huuskonen, P., Tolvanen, J.-P., Developing logistics by     
applying business process re-engineering approach, Working paper, Technical  
Research Centre of Finland, 1994.                       
Lyytinen, K., Rossi, M., Marttiin, P., Tahvanainen, V.-P. Computer Aided    
Method Support for Organisations (CAMSO) -- research proposal, Dept. of    
Computer Science and Information Systems, University of Jyväskylä, April    
1994.                                     
Lyytinen, K., Tahvanainen, V.-P., Kelly, S., Marttiin, P., Rossi, M.,     
Smolander K., Tolvanen, J.-P., Computer Aided Method Engineering:       
Principles, Applications and Solutions (CAMEPAS) -- research proposal, Dept.  
of Computer Science and Information Systems, University of Jyväskylä,     
September 1993.                                
Lyytinen, K., Tahvanainen, V-P., Smolander, K., Marttiin, P., Rossi, M.,    
Computer Aided Methodology Engineering (CAME) -- research proposal, Dept. of  
Computer Science and Information Systems, University of Jyväskylä, 1991.    
MetaPHOR, Metamodeling: Principles, Hypertext, Objects and Repositories --   
First Intermediate report, Department of Computer Science and Information   
Systems, University of Jyväskylä and Department of Information Processing   
Science, University of Oulu, Finland, February 1993.              
MetaPHOR, Metamodeling: Principles, Hypertext, Objects and Repositories --   
Second Intermediate report, Department of Computer Science and Information   
Systems, University of Jyväskylä and Department of Information Processing   
Science, University of Oulu, Finland, January 1994.              
Pyykkö, A., Versionhallinta CASE-kuorissa, unpublished Master's Thesis,    
Univ. of Jyväskylä, 1994 (In Finnish).                     
Rossi, M., Tolvanen, J.-P., A Metamodeling approach to method comparison: A  
survey of a set of ISD methods, Working paper, University of Jyväskylä, 1994.